Yama Cullen

thành viên fanpop từ năm March 2009

  • Female, 24 years old
  • Belfast, huh?
  • Favorite TV Show: hrmmm i dont watch tv much
    Favorite Movie: Twilight
    Favorite Musician: MYSELF tee hee
    Favorite Book or Author: Twilight (the whole series)
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

SarahMay505 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
heyy đã đăng hơn một năm qua
Yvonne83 trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
thx for being my người hâm mộ đã đăng hơn một năm qua
Yvonne83 trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
thx for being my người hâm mộ đã đăng hơn một năm qua