Zuli

thành viên fanpop từ năm July 2011

  • Female, 20 years old
  • Czech Republic
  • Favorite Movie: The Lion King, Alpha and Omega
    Favorite Book or Author: The fault in our stars, Paper towns
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

humphrey21 trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
LOL – Liên minh huyền thoại đã đăng hơn một năm qua
humphrey21 trao các điểm thưởng cho tôi về my articles
National điểm thưởng Day!!!! A holiday I made up!!! :)..... đã đăng hơn một năm qua
heart
Black_kitty trao các điểm thưởng cho tôi về my pop quiz questions
★˛˚˛*˛°.˛*.˛°˛.*★˚˛*˛°.˛*.˛°˛.*★Merry*★* 。*˛.
˛°_██_*.。*./ ♥ \ .˛* .˛。.˛.*.★* Christmas*★ 。*
˛. (´• ̮•)*.。*/♫.♫\*˛.* ˛_Π_____.♥ ♥ ˛* ˛*
.°( . • . ) ˛°./• '♫ ' •\.˛*./______/~\*. ˛*.。˛* ˛.*。
*(...'•'.. ) *˛╬╬╬╬╬˛°.|田田 |門|╬╬╬╬╬*˚ .˛

and enjoy the last days of 2013!!!! đã đăng hơn một năm qua