** IMMORTAL VIRUS **

thành viên fanpop từ năm June 2011

  • xin chào PEOPLE , THINK BEFORE bạn TALK WITH ME
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Nick16 đã đưa ý kiến …
Yo đã đăng hơn một năm qua
big smile
Skylen trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
thanks for being a người hâm mộ :) đã đăng hơn một năm qua
bobbydrake17 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
One điểm thưởng for being the first to answer in the CAPTION CONTEST (SUCKERPUNCH) đã đăng hơn một năm qua