Nina

thành viên fanpop từ năm October 2010

  • Female, 22 years old
  • Croatia
  • Favorite TV Show: The Vampire Diaries,Gossip Girl
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

FrenchGiirl trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Thanks for the add :) đã đăng hơn một năm qua
XxlolipopxX đã bình luận…
you`re welcome hơn một năm qua
smile
11goku trao các điểm thưởng cho tôi về my images
hi i like your thông tin các nhân đã đăng hơn một năm qua
XxlolipopxX đã bình luận…
Thank bạn very much :) hơn một năm qua
inuyashagirl82 đã đưa ý kiến …
i saw u were wondering who kidnapped Elena. Rose and a guy named Elijah. I think he is a vamp too. đã đăng hơn một năm qua
XxlolipopxX đã bình luận…
Yeah,I saw the promo for eight episode named Rose,so I got that from the promo :D Thanks anyway <3 hơn một năm qua