Miri Jackson

thành viên fanpop từ năm March 2015

  • Favorite TV Show: The Jacksons
    Favorite Movie: MoonWalker
    Favorite Musician: Michael Jackson (Of course)
    Favorite Book or Author: Gone Too Soon
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

smile
liberiangirl_mj trao các điểm thưởng cho tôi về my pop quiz questions
oh and... welcome to fanpop!!!!!!! I hope bạn will enjoy it here :)))
<3<3<3 đã đăng hơn một năm qua
heart
liberiangirl_mj trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
Hi!!!!!! Glad to meet bạn on here, I'm always happy to meet new MJ fans, I see bạn like a lot MJ during his Bad era <3<3<3
He was truly sexy in his Bad years, so sexy, cute, sweet... ♥ I tình yêu him!! đã đăng hơn một năm qua