thành viên fanpop từ năm August 2009

  • Female, 28 years old
  • Greece
  • Favorite Musician: Michael Jackson because he's the best <3
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

wink
XxMichaelFan đã đưa ý kiến về Marilyn Monroe
Some các bức ảnh are uploaded here again and again, and even bởi the same user. It's irritating! Plese try to not post the same photo. There are many rare pictures which can be posted. đã đăng hơn một năm qua
haley_scott trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
:) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :)smiles smiles smiles, 10 smiles to start with. send this điểm thưởng to your fanpop Những người bạn and see how many smile các điểm thưởng bạn get back. xo ♥ :* :DDD đã đăng hơn một năm qua
heart
XxMichaelFan đã đưa ý kiến về Marilyn Monroe
I just got dedicated...I'm so happy,it's my first medal on fanpop <3 đã đăng hơn một năm qua
sarabeara đã bình luận…
CONGRATS!!! :) hơn một năm qua
XxMichaelFan đã bình luận…
thank bạn :) hơn một năm qua
Topmarilyn đã bình luận…
cangrats!!! hơn một năm qua