tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 2 clubs Dedicated (2) Die-Hard Fan in 2 clubs Die-Hard (2)

thông tin trên tường của tôi

smile
XxKairiFlowerxX đã đưa ý kiến về XxKairiFlowerxX
Hello, my name is Jade and welcome to my page!

I really enjoy playing video games, mostly RPGs. I tình yêu long beautiful stories with interesting characters that I can get a feel for and grow attachment to.

I also really enjoy watching Animes and đọc Mangas. đã đăng hơn một năm qua
XxKairiFlowerxX đã đưa ý kiến về XxKairiFlowerxX
Hello my name is Jade, welcome to my page! đã đăng hơn một năm qua
I've made a một giây account because I've had many reports on this one.

Please add my một giây club linked below.

I will be using both club!

link đã đăng hơn một năm qua
XxJairiFlowerxX đã bình luận…
Oh: their personal club. hơn một năm qua
XxKairiFlowerxX đã bình luận…
Okay. Tell me. hơn một năm qua