Jairi

thành viên fanpop từ năm August 2009

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 5 clubs Dedicated (5) Die-Hard Fan in 6 clubs Die-Hard (6) Fanatic in 2 clubs Fanatic (2) Legendary Fan in 1 club Legendary (1)

thông tin trên tường của tôi

Corina08 đã đưa ý kiến …
I tình yêu pure pearl melody biểu tượng in mermaid melody 😍😍😍 đã đăng hơn một năm qua
wink
Eula2003 đã đưa ý kiến …
thx for adding me^^ đã đăng hơn một năm qua
heart
princess_lucy03 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Woah! Nice biểu tượng luv it!! sis đã đăng hơn một năm qua