Emily

thành viên fanpop từ năm July 2010

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

smartone123 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
tham gia Crusadeclan,pebbleclan and cascadeclan plez đã đăng hơn một năm qua
XxIvystar2345 đã bình luận…
sure! :D hơn một năm qua
big smile
Scourgestar trao các điểm thưởng cho tôi về my images
xin chào wats up? đã đăng hơn một năm qua
big smile
Scourgestar trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Merry Christmas!!!!!!!!!! đã đăng hơn một năm qua
XxIvystar2345 đã bình luận…
thanks :D hơn một năm qua