Xandra C.

thành viên fanpop từ năm May 2010

  • Female, 24 years old
  • I'm from the Philippines but I live in the, United States of America
  • Favorite TV Show: TFC, Disney, Nickelodeon, Discovery Channel, Animal Planet
    Favorite Movie: Karate Kid, Justin Bieber: Never Say Never, D' Lucky Ones, Breaking Dawn
    Favorite Musician: Justin Bieber, Taylor Swift, Black Eyed Peas, Katy Perry, Ke$ha, 2NE1, Big Time Rush, and many thêm
    Favorite Book or Author: The Twilight series bởi Stephanie Meyer, Harry Potter series, and any romance/action/mystery book that's interesting
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

jasminevillages đã đưa ý kiến …
heyyy long time no see đã đăng hơn một năm qua
big smile
BelieveinIris trao các điểm thưởng cho tôi về my images
hi đã đăng hơn một năm qua
Xandragirl đã bình luận…
thnx <3 u iris hơn một năm qua
xchritianboy đã đưa ý kiến …
devan brown loves your butt đã đăng hơn một năm qua
Princess_Vivi đã bình luận…
That is soooooo true!! XD hơn một năm qua
Princess_Vivi đã bình luận…
JK!!! XD hơn một năm qua