Mercedes Santiago

thành viên fanpop từ năm March 2011

  • Female, 28 years old
  • Melbourne, Australia
  • Favorite Musician: ♫♪♫♪ David guetta ♫♪♫♪ Dead Mau ♫♪♫♪ Tim Berg ♫♪♫♪ Enrique Inglesias.♫♪♫♪ Alexis Jordan♫♪♫♪
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

XXdreamz2loveXX đã đưa ý kiến …
Please bình luận if im sexy LOL – Liên minh huyền thoại đã đăng hơn một năm qua
Dancingdog01 đã bình luận…
Yeah bạn are :) hơn một năm qua
hariskhan đã bình luận…
u r sexyyy :* hơn một năm qua
XXdreamz2loveXX đã đưa ý kiến về New York
My trang chủ town :) đã đăng hơn một năm qua
katyparryfan đã bình luận…
my hometown too hơn một năm qua
YOUNG-PAC-TUPAC đã bình luận…
wat up sexy hơn một năm qua
XXdreamz2loveXX đã đưa ý kiến về Tìm kiếm người mẫu Mỹ
Didn't it used to be in Australia? But yay it came to us! đã đăng hơn một năm qua