Arianna is totally awesomeness!!

thành viên fanpop từ năm August 2009

  • Female, 21 years old
  • tamarac, fl
  • Favorite TV Show: ummm..... south park?! and my life as liz!!!!degrassi!! the buried life! N I <3 THE HARD TIMES OF RJ BERGER.n also: rob dyrdeks fantaisie factory
    Favorite Movie: cant decide.....
    Favorite Musician: 2 many 2 name... music. iz. my. life.
    Favorite Book or Author: The pjo series, af series, 13 lil blue envilopes, peace tình yêu & baby ducks.the hallow series, tattoo, the fallen series..lotz thêm
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Draculaura10 đã đưa ý kiến …
PERCY JACKSON IS FOREVER đã đăng hơn một năm qua
big smile
orkneymatrix trao các điểm thưởng cho tôi về my images
HEY!!! bạn like LLAMAS WITH HATS!!!! Me toooo!!!!!! :D đã đăng hơn một năm qua
smile
Johnny1982 trao các điểm thưởng cho tôi về my pop quiz questions
Thank bạn đã đăng hơn một năm qua