thành viên fanpop từ năm September 2016

  • Female, 19 years old
  • Auckland, New Zealand
  • Favorite Movie: Oliver! & Back To The Future Trilogy
    Favorite Musician: 1970s-1990s rock and metal (including punk)
    Favorite Book or Author: The Catcher In The Rye
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

WonderWoman12_ đã đưa ý kiến về Aussies & Kiwis
Ok đã đăng hơn một năm qua
kingcesar67 đã đưa ý kiến …
Hey, could I get some help with making a decision? link đã đăng hơn một năm qua
WonderWoman12_ đã đưa ý kiến về Escape of the Artful Dodger
I watched this series on youtube. đã đăng hơn một năm qua