My Wall

Next Previous
heart
Wombo1 đã đưa ý kiến về Laura Bodewig
One of my favs in IS đã đăng hơn một năm qua
Wombo1 đã đưa ý kiến về Infinite Stratos
Great anime. Was rooting for món ăn bơm xen, charlotte though... đã đăng hơn một năm qua