Grady

thành viên fanpop từ năm June 2011

  • Male, 24 years old
  • Favorite TV Show: Docter Who, Supernatural,
    Favorite Movie: Alpha and Omega, Balto,
    Favorite Musician: Toby Keith, Bryan Adams, Reba Mcintire,
    Favorite Book or Author: All books.
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

smile
Shokoy24 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Thanks for the add back đã đăng cách đây một tháng 1
Wolfman32 đã đưa ý kiến về humphry and lilly xd
I ship them together đã đăng hơn một năm qua
Wolfman32 đã đưa ý kiến về Alpha và Omega
Wow, I remember joining this group 4 years ago. How things change in such a short time. đã đăng hơn một năm qua
TimberHumphrey đã bình luận…
still can't believe A&O's actually 5 years old. time sure does fly! hơn một năm qua
Wolfman32 đã bình luận…
Very true and its already spawned 5 sequels. hơn một năm qua