thành viên fanpop từ năm December 2014

  • 19 years old
  • Favorite TV Show: Dragon ball super
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

       
Die-Hard Fan in 1 club Die-Hard (1)

thông tin trên tường của tôi

Wolfire14 đã đưa ý kiến về Alpha và Omega
so how long we should tìm kiếm for thêm information about alpha and omega ninth movie đã đăng cách đây 3 tháng
TimberHumphrey đã bình luận…
i'm pretty sure that 4chan post was fake cách đây 3 tháng
Imagine7197 đã bình luận…
Hopefully. God knows we dont need another half-Ass Made Movie cách đây 3 tháng
ben15delas đã bình luận…
I bet they read this wall. cách đây 2 tháng
Wolfire14 đã đưa ý kiến về Alpha và Omega
Hold on just a moment this is gonna be fake there's no way they are making another movie because remember back when I câu hỏi Ben Dising the voice of Humphrey he đã đưa ý kiến eight is the last one đã đăng cách đây 3 tháng
Wolfire14 đã bình luận…
Unless there's new voice actors cách đây 3 tháng
Imagine7197 đã bình luận…
hoặc maybe they change their mind. hoặc maybe he thought that the 8th one was gonna be the last. cách đây 3 tháng
Wolfire14 đã đưa ý kiến về Alpha và Omega
Hello everyone it's been a while đã đăng hơn một năm qua
ben15delas đã bình luận…
xin chào bud how's it? hơn một năm qua
Wolfire14 đã bình luận…
Good and bạn hơn một năm qua
ben15delas đã bình luận…
Awesome hơn một năm qua