Katie

thành viên fanpop từ năm October 2009

  • Female, 28 years old
  • BrisVegas/Brisbane, Sunshine State, Australia xoxo
  • Favorite TV Show: Gossip Girl, Supernatural, OTH, Fringe, Vampire Diaries, Parks and Recreation & Glee
    Favorite Movie: van Helsing, the Notebook & The Sasquatch Gang
    Favorite Musician: The Script, All American Rejects, Lady Gaga, Beyoncé
    Favorite Book or Author: Jane Austen; Pride & Prejudice, The Devils Teardrop
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

marian16rox trao các điểm thưởng cho tôi về my images
tình yêu your icon. đã đăng hơn một năm qua
blueyedblondy trao các điểm thưởng cho tôi về my links
Lol...I totally agree with u :) đã đăng hơn một năm qua
BlairWaldorf-xo trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
Your welcome :) Well if i have great taste then bạn must too since bạn ship Serenate <3 haha i saw your pic well pics LOL – Liên minh huyền thoại and bạn can tell bạn are a total NSer. Btw i tình yêu queensland,wish i could live there :( đã đăng hơn một năm qua