Willow Stevens

thành viên fanpop từ năm February 2012

  • Female, 21 years old
  • Happy Harbour
  • Favorite TV Show: young justice, teen titans
    Favorite Movie: the green mile, narnia
    Favorite Musician: Katy Perry
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

       

thông tin trên tường của tôi

Willow_Cyrus đã đưa ý kiến về Young Justice OC'S!!!
(( holy mother of..... Jc Caylen is fricken perfect.... just ugh!!!!!!!! link LOOK AT HIM JUST OMG)) đã đăng hơn một năm qua
Willow_Cyrus đã đưa ý kiến về Young Justice OC'S!!!
( lays on đi văng with headache ) UGH! can this cave be any thêm annoying..... ( theres no noise except the dripping of the faucet and the dripping waters annoying me) kill me.....( facedesks in pillow) đã đăng hơn một năm qua
SouthYJ đã bình luận…
*stands before her looking at her with a cocked eyebrow* Willow... hơn một năm qua
SouthYJ đã bình luận…
((i g2g D:)) hơn một năm qua
Mclovin_69 đã bình luận…
ok ttyl :( hơn một năm qua
Willow_Cyrus đã đưa ý kiến về Young Justice OC'S!!!
( sits on bờ biển, bãi biển looking out at water) đã đăng hơn một năm qua
Speed_YJ đã bình luận…
*walks up along the shoreline, head down, thinking* hơn một năm qua
Speed_YJ đã bình luận…
Mmmm....a serum... hơn một năm qua
Willow_Cyrus đã bình luận…
what kins od Serum........( mutters crossing arms) hơn một năm qua