Scott "Scotty" Clancy

thành viên fanpop từ năm July 2012

  • Male, 23 years old
  • Hoa Kỳ
  • Favorite TV Show: Liên minh công lý trẻ
    Favorite Movie: Batman, Percy Jackson & The Olympians
    Favorite Musician: Likin Park, Script
    Favorite Book or Author: MR.
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

           

thông tin trên tường của tôi

White_Lightning đã đưa ý kiến về Young Justice OC'S!!!
*slowly lurks in, holding a box* đã đăng hơn một năm qua
CatYJ đã bình luận…
*crawling around in the vents, humming a song* hơn một năm qua
White_Lightning đã bình luận…
*laughs* What are bạn doing? hơn một năm qua
CatYJ đã bình luận…
*tail sways* What's this..~? hơn một năm qua
White_Lightning đã đưa ý kiến về Young Justice OC'S!!!
((Scott's been on fanpop for a year. ._. Holy cow... Say hi Scott!)) Uhm.. Hi? đã đăng hơn một năm qua
Robin_Love đã bình luận…
Cat: HAPPY BIRTHDAY!!! ((Uhmm....that's not..)) What? ((Nevermind Cat. Nevermind)) hơn một năm qua
NaliakYJ đã bình luận…
((Been a while. XD)) Scott: *hugs her tightly* hơn một năm qua
CatYJ đã bình luận…
*hugs back* ((Yeah XD)) hơn một năm qua
White_Lightning đã đưa ý kiến về Young Justice OC'S!!!
*lays on đi văng as fox, STILL**chews on a bone* đã đăng hơn một năm qua
CoaxochYJ đã bình luận…
*Walks in zeta*Looks at Scotty*Giggles* ((I AM ALIVE.)) hơn một năm qua
White_Lightning đã bình luận…
*drifts off* ((He sleeps a lot as a dog..)) hơn một năm qua
CoaxochYJ đã bình luận…
((*Nods* Most chó do...)) hơn một năm qua