thành viên fanpop từ năm January 2010

  • Female, 26 years old
  • France
  • Favorite TV Show: GG, Dr House, Skin, Desperates Housewives, , ,
    Favorite Movie: Jeux d'enfants, Harry Potter, Twilight, Avatar, Gladiator, , ,
    Favorite Musician: King of Leon, James Blunt, Scouting for Girl, Fall Out Boy, , ,
    Favorite Book or Author: For one thêm day, Twilight, Harry Potter, Guillaume Musso's sách
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Gretute2772 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Hi! Nice Avatar ;D đã đăng hơn một năm qua
archgirl trao các điểm thưởng cho tôi về my images
;) đã đăng hơn một năm qua