Weegee Weegee

thành viên fanpop từ năm August 2010

  • Male, 22 years old
  • Everywhere bạn go i go.
  • Favorite TV Show: Who knows? In other wordz i don't have one.
    Favorite Movie: NO IDEA!!! D:
    Favorite Musician: One of them is Disturbed FOOZ!
    Favorite Book or Author: I turn sách into weegee faces hoặc somethin so i can't read books....sorry! D:
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

jackfan22 đã đưa ý kiến …
Add me hoặc my iner weegee will kill you!!! đã đăng hơn một năm qua
jackfan22 đã đưa ý kiến …
I am just like bạn I tình yêu weegee.i am wanting to kill people and everything. ALL HAIL AND LONG LIVE WEEGEE!!! đã đăng hơn một năm qua
crying
shadowwave đã đưa ý kiến …
R.I.P

WEEGEE36 :,( *cries* đã đăng hơn một năm qua