Voodoo chồn cái, vixen

thành viên fanpop từ năm December 2017

  • Female, 29 years old
  • United Kingdom
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

             

thông tin trên tường của tôi

VoodooVixenUK đã đưa ý kiến …
hàng đầu, đầu trang 5 Vintage Inspired (Valentine’s Day) Outfit Ideas đã đăng hơn một năm qua
VoodooVixenUK đã đưa ý kiến về Marilyn Monroe
Voodoo chồn cái, vixen is the gorgeous vintage-inspired fashion brand specializing in 30’s to 60‘s style women’s clothing. Taking inspiration from these eras Voodoo chồn cái, vixen infuses classic retro, pin-up and rockabilly designs with subtle contemporary styling to bring bạn garments reflecting the elegance of Marilyn Monroe with the added modern ngày glamour of Dita Von Teese! For thêm visit- https://www.voodoovixen.co.uk đã đăng hơn một năm qua