Velissaria Jackson

thành viên fanpop từ năm September 2011

  • Female, 26 years old
  • Montreal, Canada
  • Favorite TV Show: Thần tượng âm nhạc Mỹ
    Favorite Movie: Công chúa tóc mây
    Favorite Musician: Michael Josheph Jackson
    Favorite Book or Author: The girl with tatto
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

MJfan97 đã đưa ý kiến …
thanks for adding me đã đăng hơn một năm qua
big smile
PollyPolonia2 trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
Thanks for the add! đã đăng hơn một năm qua
Velissaria đã bình luận…
:) hơn một năm qua
smile
reb1009 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
i dont really belive hes alive, but there is always a possibilty, plus i đã đăng that for my friend, ps. i like ur biểu tượng :) đã đăng hơn một năm qua
Velissaria đã bình luận…
Thanks, and I tình yêu that posibility! hơn một năm qua
reb1009 đã bình luận…
me 2 hơn một năm qua