sarah hanlon

thành viên fanpop từ năm November 2012

  • Female, 37 years old
  • greencastle, United States of America
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

                 

thông tin trên tường của tôi

VampyMommy đã đưa ý kiến về Damon & Elena
Raise your glasses and shake your asses, its finally going to happen!!!!! đã đăng hơn một năm qua
clairmxxx đã bình luận…
LOL – Liên minh huyền thoại YAAAAAY!!:D hơn một năm qua
loveofdelena đã bình luận…
i đã đưa ý kiến it from the very beginning!! DE for endgame!!! IT JUST HAS TO BE THIS WAY!!! THEY NEED TO BE TOGETHER, AND STAY TOGETHER!!!! hơn một năm qua
loveofdelena đã bình luận…
i new from the very start that delena would happen in the future, i kept telling it to the SE những người hâm mộ on facebook, but they just đã đưa ý kiến that i was dillusional!! well, WHO'S DILLUSIONAL NOW BITCHES???!!! hơn một năm qua
VampyMommy đã đưa ý kiến về Stefan & Elena
I do tình yêu Stefan, but I think at this point it has kind of fizzled out between them....just my opinion. đã đăng hơn một năm qua
VampyMommy đã đưa ý kiến về Damon & Elena
Omg my heart!!!! Of course he will tình yêu her either way! "klaus and the lollipop guild" lol!!! đã đăng hơn một năm qua
ggdelena đã bình luận…
loved that quote hơn một năm qua