----------

thành viên fanpop từ năm October 2010

  • Female, 22 years old
  • Life sucks. Doesn't It?!!!?
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

cherl12345 đã đưa ý kiến …
According reports,once Danny learned about Lisa Marie's affair with Michael, he filed for a divorce and 20 ngày back in 1994, they were married on May 27, 1994 in Dominican Republlic. đã đăng hơn một năm qua
big smile
anouk1998 trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
Hi: I hope we'll be good friends!!!
Kisses đã đăng hơn một năm qua
royalssy đã đưa ý kiến …
I WROTE YOUR NAME ON A PIECE OF PAPER BUT I
ACCIDENTALLY THREW IT AWAY. I WROTE YOUR NAME ON MY HAND BUT IT WASHED
AWAY. I WROTE YOUR NAME IN THE SAND BUT THE WAVES WHISPERED IT AWAY. I
WROTE YOUR NAME IN MY tim, trái tim & IT STAYED 4EVER. Send this to 15
Những người bạn that bạn care about. If bạn get 5 back...your friends
.........really care about bạn :) ♥!! đã đăng hơn một năm qua