T

thành viên fanpop từ năm September 2010

  • Female, 26 years old
  • Favorite TV Show: Not sure
    Favorite Movie: Too many
    Favorite Musician: Too many
    Favorite Book or Author: Too many
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

sunny
whatsupbugs trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
Hi. đã đăng cách đây 27 ngày
TwilightPhantom đã bình luận…
Hi, what's up? cách đây 21 ngày
TwilightPhantom đã đưa ý kiến về sách để đọc
If you're interested in Rob Thurman's Cal Leandros series here's the page for it: link đã đăng cách đây 2 tháng
TwilightPhantom đã đưa ý kiến về Cal Leandros Series
I haven't been on this in years but sadly it seems like the series has come to a halt, the last book in the series has been canceled. Such a shame and we have no idea if it will ever be published. đã đăng cách đây 8 tháng