thành viên fanpop từ năm June 2010

  • Female
  • Hoa Kỳ
  • Favorite TV Show: Long Island Medium
    Favorite Movie: Babe, Father of the Bride, Snow White & the Huntsman
    Favorite Musician: My Chemical Romance
    Favorite Book or Author: the Hunger Games trilogy
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

140990 trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
Hi!! Thx 4 the add back!!! Could u Joined My club?
link
Thx!! đã đăng hơn một năm qua
big smile
EDWARD_TWIHARD trao các điểm thưởng cho tôi về my links
xin chào what's up? Would bạn like to tham gia mine & my sisters clubs?
link
link
link
link
link
If bạn do join, write something on the club's walls & I'll give bạn a điểm thưởng for each one. I just added you, I'm Isabella it's nice to meet you! đã đăng hơn một năm qua
sunny
rakshasa trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
★ Thanks for the add back ^_^
& Nice to meet bạn ☆ đã đăng hơn một năm qua
TwilightLuvr37 đã bình luận…
Nice to meet bạn too! hơn một năm qua