Sophia

thành viên fanpop từ năm October 2011

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

TwilightFanDFI đã đưa ý kiến …
Wisconsin Gets The 10:00 Premire of Twilight Breaking Dawn Part 2 and I'm Going!! can i get a yaaaaaaahhhhoooooo đã đăng hơn một năm qua
rogy trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
Can tham gia to this club
link đã đăng hơn một năm qua
TwilightFanDFI đã đưa ý kiến …
I got a poster with Edward, Bella, Carlisle, Esme, Rosalie, Emmett, Alice, and Jasper's signitures bởi their picture!!!!!!!!!!!!!!!!!! SO HAPPY:)

… LoviDovi… đã đăng hơn một năm qua