thành viên fanpop từ năm October 2009

  • Female
  • Hoa Kỳ
  • Favorite TV Show: SpongeBob SquarePants
    Favorite Movie: Twilight, New moon
    Favorite Musician: Taylor nhanh, swift
    Favorite Book or Author: Twilight of course
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi