thành viên fanpop từ năm May 2008

  • Female, 25 years old
  • Florida
  • Favorite Movie: ngôi sao wars ll, little mermaid, Pirates of the Carrebean, the note book, step up, Juno
    Favorite Musician: I like rock, hip hop, country, and some pop. yêu thích singers Paramore, flyleaf, Linkin Park, Meg & Dia, Muse, the killers, and Avirl Lavenge
    Favorite Book or Author: Twilight, New moon, and Eclipce. Breaking dawn comes out in 64 days!
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

team_robward trao các điểm thưởng cho tôi về my pop quiz questions
tình yêu your twilight icons! :) & we like the same kinds of bands! :P
XOX đã đăng hơn một năm qua
phoebetonkin trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
bạn miley me two đã đăng hơn một năm qua
ay3 trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
i tình yêu VAMPS 2!!!! u go twilighter! đã đăng hơn một năm qua