X3 bạn can just call me Anu

thành viên fanpop từ năm December 2010

  • Female
  • India
  • Favorite TV Show: Tsubasa, Cardcaptors, Shugo chara, fullmetal alchemist.....ANYTHING worth watching...
    Favorite Movie: Scary and funny ones
    Favorite Musician: who cares? i tình yêu 'em all XD
    Favorite Book or Author: Almost all manga. Especially CLAMP, Discovery of India,etc etc...oh and Harry Potter too XD
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

crying
ana_tai_tadase trao các điểm thưởng cho tôi về my links
ANUUUUUUUU! I miss bạn so muchhhh! Come back DX I hope bạn still remember me ;~; Get online! đã đăng hơn một năm qua
smile
ana_tai_tadase trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
ANU! Hey! It's has been forever! But i miss bạn so much, bạn were one of my besties here, i hope bạn still are! Hope we can talk soon (: đã đăng hơn một năm qua
nevenkastar trao các điểm thưởng cho tôi về my images
[i]Thanks For The Add Back

Please Join

link

link đã đăng hơn một năm qua