TruffleShuffle.co.uk

thành viên fanpop từ năm October 2012

  • Bristol, United Kingdom
  • Favorite Movie: The Goonies
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

smile
BlondLionEzel trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
Hello! Here is your first điểm thưởng :) đã đăng hơn một năm qua
TruffleShuffle đã bình luận…
Thank you! :) xoxo hơn một năm qua