Fang Lee

thành viên fanpop từ năm September 2015

  • Male, 21 years old
  • Burlington, Iowa
  • Favorite TV Show: Ghost hunters
    Favorite Movie: Alpha và Omega
    Favorite Musician: Rachelle Lefevre
    Favorite Book or Author: Not Your Ordenary chó sói, sói Girl
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

TonyxWinston đã đưa ý kiến về Alpha và Omega
I feel left out on something important someone tell me what it is đã đăng hơn một năm qua
TonyxWinston đã đưa ý kiến về Alpha và Omega
Caught here in a fiery blaze won't lose my well to stay. These eyes won't see the same after I flip today. đã đăng hơn một năm qua
AlphaClub đã bình luận…
?? hơn một năm qua
skyrim2244 đã bình luận…
wats uo ares its been along time hơn một năm qua
AlphaClub đã bình luận…
Hi hơn một năm qua
TonyxWinston đã bình luận…
AlphaClub the song is from a band I like the song is called Bat country hơn một năm qua
TonyxWinston đã đưa ý kiến về Rachelle Lefevre
Their making the new Album that to come out tiếp theo năm I think. Matt Sanders đã đưa ý kiến so on their website. So get ready everyone đã đăng hơn một năm qua