Carlee

thành viên fanpop từ năm February 2010

  • Female
  • Hoa Kỳ
  • Favorite TV Show: NCIS
    Favorite Movie: Avatar
    Favorite Book or Author: Warriors
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Tivaforever487 đã đưa ý kiến về NCIS
Tiva loves...Just remember... Tony and Ziva are now both single, and the 200th super amazing, sh*t gonna happen episode is coming up... Wonder what the writers are going to do to us now.... đã đăng hơn một năm qua
Blue85 đã bình luận…
Hopefully give us a nice surprise. :) hơn một năm qua
gthouse67 đã bình luận…
Get ready for 2/7, it should be one heck of a show. hơn một năm qua
Tivaforever487 đã đưa ý kiến về NCIS
OMG OMG OMG OMG OMG OMG OMG OMG OMG OMG I CAN'T STOP SCREAMING!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! đã đăng hơn một năm qua
Rimasters đã bình luận…
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! hơn một năm qua
dientes16 đã bình luận…
YESSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Finally!!!!!!! I can't stop screaming either!!! LOL!!!! hơn một năm qua
SweetT93 đã bình luận…
I'm kinda speechless ... just OMG!!!!!!!! hơn một năm qua
jake_rose_4ever trao các điểm thưởng cho tôi về my images
________/)______./¯"""/')
¯¯¯¯¯¯¯¯¯\)¯¯¯¯¯'\_„„„„\)
Give ♥ this ♥ to ♥ the ♥ twelve ♥ nicest ♥ people ♥ bạn ♥ know ♥ on ♥ fanpop ! đã đăng hơn một năm qua