thành viên fanpop từ năm June 2019

  • Male
  • Konedobu, Papua New Guinea
  • Favorite TV Show: Teen Wolf, Supernatural, The Vampire Diaries, True Blood
    Favorite Movie: Twilight saga, The Hunger Games, Underworld, Resident Evil
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

cool
Tick-Tack đã đưa ý kiến …
Yeah, I'm gay, so what? I'm also a black guy, but it's only natural cause I'm a local boy who comes from New Guinea. Do bạn have a problem with any of that?!? Tell me now if bạn do! đã đăng cách đây một tháng 1
cool
Tick-Tack đã đưa ý kiến …
https://www.papuanewguinea.travel đã đăng cách đây một tháng 1
cool
Tick-Tack đã đưa ý kiến …
Konedobu is a local name for Port Moresby, our capital. đã đăng cách đây một tháng 1