thành viên fanpop từ năm September 2012

  • Male
  • Hoa Kỳ
  • Favorite TV Show: Inuyasha,Yu-Gi-Oh Zexal
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

               

thông tin trên tường của tôi

ThunderUtopia39 đã đưa ý kiến về Inuyasha
and i watched it when i was 10 :) my mom hated anime! she almost never let me watch Inuyasha she banned me from TV for 1 week!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! đã đăng hơn một năm qua
sesshyswind đã bình luận…
awe sorry to hear that :( hơn một năm qua
ThunderUtopia39 đã đưa ý kiến về Inuyasha
Seen all episodes in three weeks saw final act in 1 week allready read all the manga đã đăng hơn một năm qua
sesshyswind đã bình luận…
That's a litta Inu-watchin and readin go bạn :) hơn một năm qua