Aleu

thành viên fanpop từ năm June 2015

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

balto-the-king đã đưa ý kiến …
Hi it's been a while đã đăng hơn một năm qua
shadow-omega trao các điểm thưởng cho tôi về my images
xin chào Aleu *laughs a little smiling* um how's it going? *looks at u* đã đăng hơn một năm qua
TheRealAleu1 đã bình luận…
im doing well how r u *smiles* hơn một năm qua
shadow-omega đã bình luận…
I've been alright *smiles stills* hơn một năm qua
TheRealHumphrey đã đưa ý kiến …
xin chào Aleu hows everything going with bạn đã đăng hơn một năm qua
TheRealAleu1 đã bình luận…
everything is great and im sorry about whats going on with u and ur mate hơn một năm qua
TheRealHumphrey đã bình luận…
thanks i hope everything turns around for the bettere hơn một năm qua
TheRealHumphrey đã bình luận…
do u like foot massages Aleu? hơn một năm qua