Kate Alpha

thành viên fanpop từ năm April 2011

  • Female, 21 years old
  • xin chào guys, it's Kate! The Alpha wolf.
  • Favorite TV Show: Tv...? What...?
    Favorite Movie: [ Alpha and Omega ]
    Favorite Musician: *howls*
    Favorite Book or Author: What's a book...?
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

smile
Tundra_Omega trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Hiya beautiful, just decided to drop bởi and say hi! đã đăng hơn một năm qua
shadow-omega trao các điểm thưởng cho tôi về my images
xin chào hows it going?..*wags tail* đã đăng hơn một năm qua
TheRealHumphrey đã đưa ý kiến …
hello Kate đã đăng hơn một năm qua
TheOneTruekate đã bình luận…
Hello Humphrey! hơn một năm qua
TheRealHumphrey đã bình luận…
well sadly i cant talk with you? hơn một năm qua
TheRealHumphrey đã bình luận…
my chats been so strange lately hơn một năm qua