thành viên fanpop từ năm April 2011

  • 22 years old
  • Favorite Movie: Spirit: Stallion Of The Cimarron , The Lion King and Harry Potter
    Favorite Musician: Michael Jackson
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

smile
acitalian đã đưa ý kiến …
Happy new năm đã đăng hơn một năm qua
cake
sana856 đã đưa ý kiến …
%% %%
%%* %%
%% ,%%
) / (
|/ |
(___)
These r the FlOwErS
Which i SEND u
Happy Birthday Michael..Love bạn Always..!!<3<3 đã đăng hơn một năm qua
smile
les02437 đã đưa ý kiến …
Thanks for adding me đã đăng hơn một năm qua