Jack Michels

thành viên fanpop từ năm September 2012

  • Male
  • I WILL NEVER TELLLLLL!!!!
  • Favorite TV Show: America's Funniest trang chủ video
    Favorite Movie: Bambi. *Blush*
    Favorite Musician: Taylor Swift.
    Favorite Book or Author: Do movie scripts count?
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

                 

thông tin trên tường của tôi

TheHealerYJ đã đưa ý kiến về Young Justice OC'S!!!
((I had a weird dream last night...))

Weird? IT WAS FREAKING FREAKY!

((Yeah yeah okay okay. I'll post it in an article, and bạn comment! Deal! Okay deal!)) đã đăng hơn một năm qua
Nudge_YJ đã bình luận…
((I don't remember my dream...YAY ME!)$ hơn một năm qua
Nudge_YJ đã bình luận…
Fang: *goes back to sleep* ((So odd.)) hơn một năm qua
TheHealerYJ đã bình luận…
(Mel: *Comes back in with sharpie*Mustaches him, runs*) ((*Nods*)) hơn một năm qua
Nudge_YJ đã đưa ý kiến …
JACKKKKKKKKKKK! *runs around* đã đăng hơn một năm qua
TheHealerYJ đã bình luận…
WHAAAAAAAAAAAAAAT! *Runs around behind her* hơn một năm qua
Nudge_YJ đã bình luận…
^.^ hơn một năm qua
TheHealerYJ đã bình luận…
:3 hơn một năm qua
Nudge_YJ đã đưa ý kiến …
JACK JACK JACK JACK JACK JACK!!!!!! đã đăng hơn một năm qua
TheHealerYJ đã bình luận…
NUDGE NUDGE NUDGE NUDGE NUDGE NUDGE!!!! X3 hơn một năm qua
TheHealerYJ đã bình luận…
BORED. hơn một năm qua
Nudge_YJ đã bình luận…
Yeahhh! hơn một năm qua