Camilla

thành viên fanpop từ năm July 2009

  • Female
  • London, United Kingdom
  • Favorite TV Show: Eastenders, Family Guy, Ugly Betty, Desperate Housewives
    Favorite Movie: Mean Girls, Slumdog Millionaire
    Favorite Musician: Mariah Carey
    Favorite Book or Author: Uglies series, Noughts & Crosses Series, Almost anything written bởi Meg Cabot
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

jackiehyde4eva trao các điểm thưởng cho tôi về my articles
completely agree on your bài viết "Why I totally rooted for Stefan in 2x19". I tried to bình luận but something went weird. đã đăng hơn một năm qua
Mongoose09 đã đưa ý kiến …
hi đã đăng hơn một năm qua