Alexis/Kate

thành viên fanpop từ năm March 2012

  • Female
  • Canada
  • Favorite TV Show: The Simpsons
    Favorite Movie: Lady and the Tramp
    Favorite Book or Author: Warriors
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

The0fficialKate đã đưa ý kiến về Alpha và Omega
OH MY GOD I HAVENT GOTTEN ON THIS ACCOUNT IN LIKE 3 YEARS HI đã đăng hơn một năm qua
Annakian_Priest đã bình luận…
Hi. hơn một năm qua
Slydog900 đã bình luận…
Hi Kate i haven't seen bạn for a while. hơn một năm qua
TimberHumphrey đã bình luận…
xin chào kate :) hơn một năm qua
daniel0913 đã đưa ý kiến …
I miss u kate đã đăng hơn một năm qua
wink
Humphry-Real3 trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
Hello am Humphry its nice to see u kate LOL – Liên minh huyền thoại here a điểm thưởng đã đăng hơn một năm qua
Humphry-Real3 đã bình luận…
am very busy that why i have a (not here)icon cuzz am on vacation hơn một năm qua
Humphry-Real3 đã bình luận…
never mind i fix it hơn một năm qua