Kate

thành viên fanpop từ năm April 2012

  • Female
  • Japer Park, Canada
  • Favorite TV Show: I'm a chó sói, sói so i don't watch TV
    Favorite Movie: A chó sói, sói won't watch a movie so i haven't watch any, but someone made a movie about Humphrey, me, lilly, garth.
    Favorite Musician: Humphrey and myself together *Howls with Humphrey*
    Favorite Book or Author: I don't read because im a Alpha wolf.
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Wiston_Alpha trao các điểm thưởng cho tôi về my images
hello daughter đã đăng hơn một năm qua
lonehumphrey trao các điểm thưởng cho tôi về my pop quiz questions
xin chào kate what's happinin đã đăng hơn một năm qua
big smile
SweetsOmega trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Thank bạn SO much for the add, Kate! I REALLY appreciate it! đã đăng hơn một năm qua