Terror

thành viên fanpop từ năm April 2012

  • Male
  • Gotham, New York
  • Favorite TV Show: Liên minh công lý trẻ
    Favorite Movie: Frankenstien
    Favorite Musician: Black Veil Brides
    Favorite Book or Author: Beastly bởi Alex Finn
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

           

thông tin trên tường của tôi

mischievous
TerrorYJ đã đưa ý kiến về Young Justice OC'S!!!
((Yes. The genderbent of Terror starts now! XD)) I hate you... ((Most do~!)) đã đăng hơn một năm qua
AvenueYJ đã bình luận…
((*rolls around laughing* IT'S ONE OF NUDGES OLD thông tin các nhân PICTURE TOO! *laughing*)) *snickers* hơn một năm qua
BladeYJ đã bình luận…
((Bad bad Terror! c; )) *Grips hard onto her hair and presses harder on her lips* hơn một năm qua
bubbles223 đã bình luận…
xin chào hơn một năm qua
BladeYJ đã đưa ý kiến …
Damian: Hello, little demon. *smirks* đã đăng hơn một năm qua
Robin_Love đã bình luận…
Too lazy yo switch. Terror: *blinks* You're one to talk, aren't bạn hơn một năm qua
BladeYJ đã bình luận…
((oh my)) Well... I'm dearly sorry, .. ((I g2g. but thats so sad)) hơn một năm qua
Robin_Love đã bình luận…
((Yeah.)) Yeah. hơn một năm qua
TerrorYJ đã đưa ý kiến về Young Justice OC'S!!!
bạn don't need to be beautiful to be seen, bạn just need to be seen as beautiful, bởi someone, bởi one person....
~Brad Barkely, Scrambled Eggs at Midnight đã đăng hơn một năm qua
BladeYJ đã bình luận…
((I read that book last năm c: )) hơn một năm qua
TerrorYJ đã bình luận…
((I tình yêu it~! X3 I own it)) hơn một năm qua
TerrorYJ đã bình luận…
((lol! Kay!)) hơn một năm qua