Nelly :)

thành viên fanpop từ năm April 2009

  • Female
  • Toronto, Canada
  • Favorite TV Show: Vampire Diaries, America's tiếp theo hàng đầu, đầu trang Model, GossipGirl, Jersey Shore, Misfits, Pretty Little Liars, Secret Life, Degrassi, Instant ngôi sao && 90210
    Favorite Movie: Anything really Scary, really Funny hoặc has lots of action :) & HarryPotter1-6, Twilight, New Moon && Eclipse, G.I. Joe, Sherlock Holmes && Mean Girls
    Favorite Musician: vịt đực, drake ♥
    Favorite Book or Author: The Mortal Instruments! & Harry Potter & VampireAcademy & TwilightSaga& Vampire Kisses & The Night World Series!!, Blue Bloods ♥
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

heart
twi-heart trao các điểm thưởng cho tôi về my images
thanks for adding me backi tình yêu ur imiges đã đăng hơn một năm qua
chair4eva đã đưa ý kiến …
you're welcome :) and thanks for adding me back đã đăng hơn một năm qua
arianaggs trao các điểm thưởng cho tôi về my images
xin chào thx for being my người hâm mộ đã đăng hơn một năm qua