Tanya Stittle

thành viên fanpop từ năm October 2010

  • Female, 24 years old
  • Cambridge, United Kingdom
  • Favorite Movie: Twilight/new moon/eclipse
    Favorite Book or Author: Untamed
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

           

thông tin trên tường của tôi

Tanz4eva đã đưa ý kiến về Finn (The Vampire Diaires)
Come roleplay as Finn on The Vampire Diaries RP, link đã đăng hơn một năm qua
Tanz4eva đã đưa ý kiến …
www.thevampirediairesrp.com đã đăng hơn một năm qua