Mike Marquez

thành viên fanpop từ năm July 2014

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

big smile
Tailsfan99 đã đưa ý kiến …
The winner of the Google+ build challenge is KC CRIDER!!!!!!!!!!!! Go to Google+ and type #buildchallenge đã đăng hơn một năm qua
rainy
deathding đã đưa ý kiến …
Eh, this time I'll cut to the chase. *Clears voice* *Gets megaphone* WHERE HAVE bạn BEEN!? It's been so lonely without you, what happened? :( đã đăng hơn một năm qua
big smile
deathding trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
xin chào dude, so awesome seeing bạn again! So what's your Youtube channel name? Mine is my name, XD. Also, if bạn go to my các sở thích on my thông tin các nhân page, you'll see I made SO MUCH while bạn were gone. I made theme songs for my friends, 5 thêm Toxic Fanfic reviews, tons of lists, Yep. ^__^

Awesome to have bạn back buddy! :D đã đăng hơn một năm qua