thành viên fanpop từ năm May 2012

  • Female, 22 years old
  • Other
  • Favorite TV Show: Hetalia, Clannad, Death note
    Favorite Musician: Mei Ayakura, 3L, Mai Kotoge
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Sammisaurus trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Your biểu tượng is cute, I tình yêu Misa. c: đã đăng hơn một năm qua
Shadowmarioking đã đưa ý kiến …
You're welcome.

Ah yes, the new layout. Yeah, they changed it around a week hoặc two ago. So many people complained about it. Some even đã đưa ý kiến that the layout looked like Walmart and Facebook had a baby, which strikes me as hilarious.

I'm doing pretty good. .w. I've gotten part of an important project done, and I've got thêm free time now, so I'm good. đã đăng hơn một năm qua