Jordyn Freeman

thành viên fanpop từ năm June 2012

  • Female, 22 years old
  • Peoria, AZ
  • Favorite TV Show: Total Drama series , How I Met Your Mother, Ridiculousness, NBA/WNBA , SNL, && much thêm .
    Favorite Movie: THE HUNGER GAMES :D <3 The Avengers, Life As We Know It, The Proposal, Titanic, Twilight series&&. and so much more.!
    Favorite Musician: Adele, Lady Gaga, Bruno Mars, vịt đực, drake .&& alot thêm
    Favorite Book or Author: THE HUNGER GAMES, CATCHING FIRE, && MOCKING JAY.. && the Twilight series
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

TD_life14 đã đưa ý kiến về Josh Hutcherson
Like right now ..... GO! đã đăng hơn một năm qua
sbbbbbbbbbb đã bình luận…
wa hơn một năm qua
TD_life14 đã đưa ý kiến về Josh Hutcherson
Their on my Instagram if bạn have one !!!! follow me @_jordynfreeman_ (: I have hundreds of AWESOME Jhutch pictures.. no lie.. check it out ! đã đăng hơn một năm qua
big smile
TD_life14 đã đưa ý kiến về Josh Hutcherson
New Josh Hutcherson Pictures of him at a UK bóng rổ game !!!!!!!!!!!!!!!!!! *fangirling* LOL – Liên minh huyền thoại c: đã đăng hơn một năm qua
sbbbbbbbbbb đã bình luận…
ewww hơn một năm qua