Portia (Poor-Shu) Ashley! :) I <3 U!

thành viên fanpop từ năm December 2011

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

sadbutkindofrad đã đưa ý kiến …
New Account again.. đã đăng hơn một năm qua
LuvMusicSMILE đã đưa ý kiến …
I use to be TDL92... I Mất tích my mật khẩu to my TDL92 account... so I made this account... just so everyone knows. đã đăng hơn một năm qua
laugh
mia444 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
xin chào will bạn please tham gia my new club? link. It's for all people that are team Edward!! hoặc if bạn just tình yêu the Twilight Saga, I'm trying to get as many những người hâm mộ as possible so it doesn't get deleted. I'd really appreciate it! Oh & if bạn do tham gia let me know so I can give bạn your điểm thưởng :-) đã đăng hơn một năm qua
mia444 đã bình luận…
i just added you, will bạn please add me back? It was nice to meet a fellow Twilighter ;-) my name is Mia hơn một năm qua
mia444 đã bình luận…
btw my sister made a club for Taylor Lautner/Jake and Kristen Stewart/Bella những người hâm mộ it's link hơn một năm qua